Det er i dag, i 2018, svært vanskelig å slå igjennom som en regissør. Dette på tross av at YouTube og andre delings kanaler som lar folk få slippe til med sine videoer helt gratis. Årsaken er at det er så mange store selskaper som tjener penger på å lage filmer og tv-serier. Disse selskapene har mye penger og de er på en evig jakt etter profitt. Derfor er det ikke enkelt å innpass, de ser etter sikre kort som sørger for at profitten øker.

Investorer

Folk kan tjene mye penger på filmer. Det er billett inntekter, reklame inntekter og andre inntekter fra for eksempel tilknyttet produkter som blir solgt etter filmen har blitt lansert. Samtidig så tar man en stor risiko når man investerer i filmer. Investorene må ut med mye penger på forhånd. Dette går til betaling av skuespillere og utstyr. Jo større film, jo større budsjett. Skal man ha biljakter og masse action så er det gjerne snakk om flere millioner som må legges i potten før filmingen startes. Det er klart at dette er en risiko selv for de som er rike. Samtidig er det mange investorer som ønsker å komme inn i filmbransjen. De har lyst til å få navnet sitt på skjermen som investorer og skape seg et navn så de kan få muligheten til å investere i andre filmer. Det er disse som amatører kan overtale til å ta en sjanse og investere i deres film. Så alt er ikke tapt selv om man ikke enda har slått igjennom.

Et stort antall filmer lanseres hvert år

Det er mange regissører som lager film og det er mange investorer som ønsker å tjene penger på film. Derfor lanseres det mange filmer hver eneste år. I de siste årene så antall filmer økt og mange av dem går rett til Netflix eller andre filmdelingstjenester. Dette fordi publikumsantallet har gått ned på kinoene. Så det er kun de aller mest populære filmene som går til kino. Samtidig så ønsker seerne flere filmer og flere seirer. De vil ha noe nytt hele tiden. Før så var det gjerne slik at filmer som ble produsert og gikk rett på tv eller på dvd var av en dårligere kvalitet enn de som kom på kino. Enten var de teknisk dårligere eller det var snakk om at historien var for dårlig. Dette stemmer ikke lenger, heldigvis. I dag så er filmene som produseres for Netflix eller HBO eller andre film delingsselskaper av høy kvalitet. Det er et bevisst valg for dem å produsere for disse kanalene. Det er her mange regissører får sine gjennombrudd og iallfall får muligheten til å ha en stabil inntektskilde. Det samme gjelder for skuespillere som også får en fast jobb.

TV-serier og animasjonsserier

Det er ikke bare filmer som åpner for muligheten til å gi regissører og skuespillere semi-faste jobber og oppdrag. TV-serier og animiasjonsserier er også viktige inntektskilder og gode muligheter for nye regissører å få slippe til. Mange tv-serier oppmuntrer til at skuespillerne skal få lov å prøve seg også bak kamera. Derfor er det mange skuespillere som har funnet veien til regissør stolen etter å ha stått foran kamera i mange år.

For amatører er det derfor mange muligheter når det kommer til serier i Norge og i utlandet. Mange regissører ønsker å fortsette å jobbe med serier, men det er også noen som går videre og begynner å produsere filmer.